DOMŮ

Pracovna pana profesora


Objev, který více jak 60 let leží schovaný v pracovně pana profesora a je jen na Vás, zda tento objev zveřejníte. Je svět připravený přijmout pravdu o tom, kde jsou jeho kořeny? Co vše odhalily vykopávky v Brně a okolí? Není to jen pracovna! Při které jiné hře se dostanete do dílny, lovecké chaty, zahrady, jeskyně, kosmu a muzea plném artefaktů? Jen v největší hře v Brně! V brněnské kotlině byly nalezeny artefakty nedozírné hodnoty. Již dávno před civilizacemi v Egyptě a Mezopotámii žil v Brně a jeho okolí člověk brněnský – HOMO BRUNENSIS. Ten dal základ všem následným civilizacím. Nejstarší moudrý předek. Pojďte s námi znovu objevit tuto pradávnou historii a sami pak rozhodněte, zda ji řeknete světu nebo ji necháme nadále schovanou, neboť současná společnost není na takový šokující objev připravena. Půjdete?

2-6 120 CZ

Brno
www.uteky.cz
+420 778 735 026
info@uteky.cz

Další naše únikovky:

Stalo se 1977 2-6 120 CZ