DOMŮ

Cela číslo 13


Příběh je spjat s pověstí, která praví, že v srdci města se nacházelo několik cel náležících místní farnosti. Před několika týdny započala rozsáhlá rekonstrukce nalezených ubytovacích jednotek. V cele s číslem 13 však přestavba nebyla dokončena. Pracovník, který zde opravu prováděl, beze stopy zmizel. Skutečně tato cela přinášela neštěstí? Zjistěte, jaký byl osud tohoto muže.

2-6 60 CZ

Valašské Meziříčí
www.escape13.cz
+420 728 393 149
valmez@escape13.cz